पुस्तक प्रकाशन 2022

स्वयंभू

स्वयंभू

मकरंद देवराम भारंबे लिखित
स्वयंभू
या पुस्तकाचे प्रकाशन

शुभहस्ते

रंगनाथ पाठारे
श्रेष्ठ साहित्यिक, समीक्षक, चिंतक

आशुतोष पोतदार
कवी, नाटककार

५ जून २०२२
सायंकाळी ६ वाजता

विशाखा, कुसुमाग्रज स्मारक, गंगापूर रोड