पुस्तक प्रकाशन 2022

पितळी नोंदवही

पितळी नोंदवही

अलका गरुड अनुवादित
पितळी नोंदवही
आठवणी दाटतात

या पुस्तकाचे प्रकाशन

हस्ते
छाया दातार
(ज्येष्ठ लेखिका)

प्रमुख वक्ते
निरंजन राजाध्यक्ष, विनया खडपेकर

शनिवार, १४ मे २०२२, सायंकाळी ६ वाजता
स्थळ : एस. एम. जोशी, सभागृह, नवी पेठ, गांजवे चौकाशेजारी,
पुणे – ४११०३०

Back to list