पुस्तक प्रकाशन 2022

बाउन्सर (मराठी आणि इंग्रजी)

रवींद्र मांद्रेकर लिखित
बाउन्सर पुस्तक प्रकाशन सोहळा

२ जुलै २०२२ रोजी बॉंम्बे जिमखाना या ठिकाणी
सायंकाळी ५ वाजता