पुस्तक प्रकाशन 2022

NKD-A Man of Conviction

NKD-A Man of Conviction पुस्तक प्रकाशन सोहळा
केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, सुनील केदार, विकास महात्मे, डॉ. राजा गजभिये, लेखक एन. के. देशमुख मिसेस देशमुख, डॉ. राजेंद्र आगरकर आणि सुदेश हिंगलासपूरकर