पुस्तक प्रकाशन 2022

NKD-A Man of Conviction

NKD-A Man of Conviction पुस्तक प्रकाशन सोहळा
केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, सुनील केदार, विकास महात्मे, डॉ. राजा गजभिये, लेखक एन. के. देशमुख मिसेस देशमुख, डॉ. राजेंद्र आगरकर आणि सुदेश हिंगलासपूरकर

Back to list